Om

Syftet med bloggen är:
 
Lgr 11 s. 9:
 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
 
Lgr 11 kap 2.2 Kunskaper s. 13-14:
 
Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
 
Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
 
Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 
Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Visar inlägg från maj 2016

Tillbaka till bloggens startsida

Utsparksfesten

Vi hade en liten fest. Och vi fikade. Vi såg på film. Vi fick broscher som de
Stod Ruffen forever.

 

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Diamantus

Vince byggde.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Fritidshemmets och husdjurs dag


 

 

 

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Husdjurs och fritidshemmets dag

Igår hade vi våra husdjur och vi klappade de.vi fikade och åt glass

 

 

 

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar