Om

Syftet med bloggen är:
 
Lgr 11 s. 9:
 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
 
Lgr 11 kap 2.2 Kunskaper s. 13-14:
 
Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
 
Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
 
Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 
Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Visar inlägg från november 2015

Tillbaka till bloggens startsida

Kompistavlor

Under de två senaste veckorna har vi gjort Kompistavlor. Barnen stod runt bordet och ritade på sitt papper och lyssnade på lugn musik. När musiken stannade bytte man plats och fick rita på kompisens papper. I slutändan hade alla ritat på varandras teckningar och fått en kompistavla.
 

 

 

 
Kvar är grupp 1 :)

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Kappla stavs bygge

Vi har bygt en stad.

 
Alva Sara Molly

0 kommentarer | Skriv en kommentar