Om

Syftet med bloggen är:
 
Lgr 11 s. 9:
 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
 
Lgr 11 kap 2.2 Kunskaper s. 13-14:
 
Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
 
Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
 
Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 
Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Helt på svenska!
Börja blogga hos oss.
Skapa din blogg!

Visar inlägg från juni 2015

Tillbaka till bloggens startsida

Bondgårdarna

Tre byggare byggde tre hus. 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Skogen


 

 

 

 
Vi var i skogen och fick ett uppdrag att skriva Ruffen någonstans.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Saga som F-klassen skrivit.


 
HÄXAN OCH BARNHEMMET
 
Kapitel 1 Två barn försvinner
 
Det var en gång en häxa som hette Fanta. Hon bodde under jorden. Där var det brunt, mörkt och stenigt. Det fanns gångar under jorden och ett stort hål där häxan bodde. Ovanför häxans hem fanns ett barnhem. Där bodde åtta små gulliga barn, 5 pojkar och 3 flickor. Pojkarna hette Kim, Kevin, Ivar, Felix och Peter. Flickorna hette Andrea, Lisa och Julia. Den som ägde barnhemmet hette Anna. Hon var snäll och trevlig.
 
En dag gick barnen ut på rast. Plötsligt upptäckte Anna att Felix var borta. Alla gick in för att leta efter honom. Sist i ledet gick Julia. När hon gick i trappan öppnades en lucka som Julia ramlade ner i.
 
Kapitel 2 Hos häxan
 
Felix och Julia hade hamnat under jorden hos häxan.
Välkomna små barn, sa häxan. Nu ska ni få smaka lite kuckelimuckmedicin. Hon gav Felix en medicin och Julia en annan sort. Häxan ville nämligen göra ett gift som kunde förgifta barnen, för hon hatade barn. Tyvärr fungerade inte giftet så bra. Felix blev en groda och Julia blev ett monster.
 
Kapitel 3 Ljud under trappan
 
På barnhemmet letade allihop efter Felix och Julia, men ingenstans fanns de. Ivar var en smart och modig pojke. Han hörde mystiska ljud som kom från trappan. Ivar sprang till de andra barnen och fröken för att berätta vad han hört. Alla blev så nyfikna och sprang till trappan för att lyssna. Hur ska vi komma ner under trappan? undrade Andrea. Vi kan hoppa allihop samtidigt, så kanske den brakar, svarar Ivar. Alla barnen började hoppa och med ett brak rasade hela trappan. Hurra!!! ropade alla barnen.
 
Kapitel 4 Gångar under jorden
 
Under trappan fanns en mörk gång. Alla barnen följde gången och kom fram till häxans håla. Först i ledet gick modiga Ivar. I hålan upptäckte de ett monster som liknade Julia och en groda som liknade Felix. Monstret och grodan försökte varna barnen, men det var ingen som förstod vad de sa. Då kom Ivar på att monstret kunde skriva på en lapp vad de ville säga. Monstret skrev ”LETA EFTER ETT MOTGIFT OCH DET ÄR GRÖNT. MEN AKTA ER FÖR HÄXAN FÖR HON GÖR ETT NYTT GIFT”.
Kapitel 5 Motgiftet
 
Alla barnen undrade hur de skulle få tag på motgiftet. Då kom Ivar på att om man blandar gröna blad med grodslem och 2 ögon från en ödla, så vips har man ett motgift. Kim, Kevin och Lisa hämtade alla saker som behövdes och började blanda ihop. När blandningen var klar fick monstret och grodan dricka motgiftet och vips så förtrollades de tillbaka till Felix och Julia.
 
Då plötsligt kom häxan Fanta tillbaka med sitt nya gift. Hon blev rasande arg när hon såg vad som hänt. Hon sprang mot barnen och skrek: Nu ska jag förgifta er alla!!! Då var Ivar så smart och fällde krokben på häxan. Han tog giftet och hällde det på henne. Ingen kunde ana vad som skulle hända nu. Häxan förvandlades till en vanlig människa och blev jättesnäll. Hurra! ropade alla. Anna, som var fröken på barnhemmet, frågade häxan om hon ville hjälpa henne att ta hand om alla barnen på barnhemmet. Det ville hon gärna! Sen levde de lyckliga i alla sina dagar.
 
SLUT
 
Författare: Alva, Engla, Oliver W, Melvin, Idriz, Felix, Harry, Thindra-Li, Edis, Olivia KE, Linus, Molly, Greta,

Sand bygge

 

 5byggare jobbade hårt med murana 

Dom som bygde var Alvar och Vide och Viktor och Daniel och Oliver

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Utspark

28 maj blev 1:orna utsparkade från Ruffen. Vi firade med lekar, glass och gott mellis.

 

 

 

 

 

 

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar