Om

Syftet med bloggen är:
 
Lgr 11 s. 9:
 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
 
Lgr 11 kap 2.2 Kunskaper s. 13-14:
 
Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
 
Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
 
Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 
Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Reklamfri blogg!
Skapa en egen blogg utan krångel eller teknisk kunskap.
Skapa bloggen nu!

Visar inlägg från december 2013

Tillbaka till bloggens startsida

Monopol

Vide och Josephine spelade monopol

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Rått-tomte

Jag klädde på min rått-tomte

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Pingis

William och Mårten spelade bordtennis.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Månadsfest

Alice Wilma Hugo Alva och Alma som gick hem tidigt har födelsedag i december

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Skapande 1A grupp 2

Vi gjorde råttor , det var kul tycker Bemnet
 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg