Om

Syftet med bloggen är:
 
Lgr 11 s. 9:
 
En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.
 
Lgr 11 kap 2.2 Kunskaper s. 13-14:
 
Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
 
Kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.
 
Kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt.
 
Kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Senaste inlägg

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Gratis blogg!
Enkelt och snabbt!
Helt på svenska!
Gratis blogg!

Kaninhuset

Maja, Julia, Matilda, Sofia och Melanie gjorde ett kaninhus.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Trivselgrupp

Sam, Titus, Christopher, Lovis och Amanda städade och gjorde mellis.

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Skapande med glasspinnar 1A Tigrarna


 

Vi gjorde gubbar / Alice

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Skogsbrasa

Matilda, Melanie och Julia gjorde en skogsbrasa.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Trivselgrupp

Vi städade legorummet och gjorde mellis.

 

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg